Informace

Prohlídkové okruhy

I. Základní prohlídkový okruh:

Na prohlídku základního okruhu na zámku Lemberk si vyhraďte cca padesát minut. Blíže se seznámíte s historií zámku, nábytku a jiných uměleckých předmětů od období gotiky až po historizující slohy. Prohlédnete si takřka původní dochovanou zámeckou kapli Seslání Ducha svatého. Navštívíte černou kuchyň s otevřeným ohništěm ze 17. století a bajkový sál, kde spatříte renesanční kazetový strop z roku 1610. Z dalších místností zajdete do renesančních a barokních pokojů a do vrchnostenské kanceláře, kde mají trezor s mechanickým bezpečnostním zařízením z 19. století.

II. Doplňkový prohlídkový okruh:

Na prohlídku doplňkového okruhu na zámku Lemberk si vyhraďte cca třicet minut. Během tohoto kratšího okruhu vám budou představeny především provozní části zámku. Během okruhu vás čeká malá zámecká zbrojnice. Dále se můžete těšit na Zdislavinu světničku, která připomíná památku manželky zakladatele Havla z Lemberka.

III. Výběrový prohlídkový okruh:

Výběrový prohlídkový okruh je bez průvodce. Sami si tak můžete dle svého tempa projít 11 interoérů, které jsou laděny do stylů klasicismu, empíru, dieremeieru, secese, kubismu a historizujících slohů. Průvodce nahrazují informační tabule.

zámek lemberk v zimě

Vstupné

Vstupné pro I. základní/hlavní prohlídkový okruh

Dospělí: 120 Kč
Snížené vstupné: 80 Kč pro děti 6-15 let, studenty do 26 let, držitele karty ISIC, držitele karty mládeže EURO, držitele průkazu Klub českých turistů společně s kartou EUROBEDS, držitele průkazu FOD, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a seniory nad 65 let
Rodinné vstupné: 320 Kč pro dvě dospělé osoby a maximálně tři děti
Hromadné výpravy pro děti od tří do šesti let 50 Kč za dítě.

Vstupné pro II. doplňkový prohlídkový okruh

Dospělí: 80 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč pro děti 6-15 let, studenty do 26 let, držitele karty ISIC, držitele karty mládeže EURO, držitele průkazu Klub českých turistů společně s kartou EUROBEDS, držitele průkazu FOD, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a seniory nad 65 let
Rodinné vstupné: 220 Kč pro dvě dospělé osoby a maximálně tři děti
Hromadné výpravy pro děti od tří do šesti let 30 Kč za dítě.

Vstupné pro III. výběrový prohlídkový okruh

Dospělí: 80 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč pro děti 6-15 let, studenty do 26 let, držitele karty ISIC, držitele karty mládeže EURO, držitele průkazu Klub českých turistů společně s kartou EUROBEDS, držitele průkazu FOD, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a seniory nad 65 let
Rodinné vstupné: 220 Kč pro dvě dospělé osoby a maximálně tři děti
Hromadné výpravy pro děti od tří do šesti let 30 Kč za dítě.

Oba okruhy mohou absolvovat zdarma děti do šesti let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu NP až se třemi rodinnými příslušníky, předem ohlášení novináři, držitelé průkazu karty ICOMOS, ICOM a Asociace muzeí a galerií ČR, držitelé karty ZTP/P, průvodci předem objednaných hromadných skupin s více jak dvaceti osobami.